Klubben

Årsmötet 2022

Torsdagen den 17 februari 18.00

Vi genomför årsmötet digitalt via Zoom. Logga in via länk nedan eller möteskod

Join Zoom Meeting
https://folkuniversitetet-se.zoom.us/j/91053989972?pwd=OHVzN3U2c2JFYm9wbzVGM2J4cHIyUT09

Meeting ID: 910 5398 9972
Passcode: 232751

 

 

Vid förra årets årsmöte berättade Louise Jannering och Jenny Eliasson om satsningen mot Paralympic Games. Nu kommer de tillbaka för att berätta om tävlingarna och deras upplevelser.

 

Agenda för årsmötet

 1. Samling
 2. Mötets öppnande
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret
  – Premieringar
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter
  Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av:
  a. föreningens ordförande (ett år)
  b. ledamöter i styrelsen (ett respektive två år)
  c. suppleanter (ersättare) i styrelsen, med angiven turordning (ett år)
  d. revisorer jämte suppleant (ersättare) (ett år). I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e. ledamöter i valberedningen (ett år), av vilka en ska utses till ordförande.

f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad via ombud

15. Övriga frågor

16. Avtackningar

 

Underlag till årsmötet

Verksamhetsplan 2022 Västerås Cykelklubb

Budget 2022 Västerås Cykelklubb

Verksamhetsberättelse 2021 Västerås Cykelklubb

Valberedningens förslag VCK årsmöte 2022

 

Senast ändrad: 17 februari, 2022 kl: 13:29
Erik Wik - Årets ledare utsett av V-ås Idrottsallians Louise Jannering och Jenny Eliasson på Paralympic Games Louise bronsmedalj