Klubben

Föreningsutveckling är en viktig del i föreningslivet och anläggningen för idrotten är det viktigaste. För oss inom cykling så är det att arbeta aktivt för våra möjligheter till cykling på väg och i skog.

Det som vi nu arbetar intensivt med är att skapa en Pumptrack. Vi har tät kontakt med Västerås Stad med markavtal, bygglov etc som behövs.

Vi har också samarbete med Region Västmanland som vill utveckla länet. Genom Regionen har vi nu beviljats stöd för att en banbyggare ska ta fram ett förslag till bana som vi därefter kan planera vidare utifrån.

Under fredagen den 3 juli så hade vi ett möte med banbyggaren Andreas Danielsson från Sweden Mountainbike som tillsammans med Tobbe Öman från Region Västmanland och oss gick igenom området som först var tänkt för att bygga pumptrackbanan. Det är ett område cirka 200 meter bakom Orientalen. Själva området är ca 100 x 70 meter.

Under arbetets gång har vi nu sett att vi behöver få till bättre möjligheter med belysning för att området med Pumptrack ska kännas säkert och tryggt för alla.

Vi arbetar nu med ett annat alternativ som är ett område på Rocklunda mot skogen. Vi kommer nu ta fram mer detaljerad beskrivning av området och sedan boka upp ett möte med tjänstemän och politiker för att skapa djup förankring. Området på Rocklunda är betydligt bättre, där kan vi få tillgång till belysning, närhet till toaletter, omklädning etc men ändå nära MTB-spåren.

Det är spårgruppen tillsammans med ordförande som nu jobbar med att driva frågan.

Senast ändrad: 6 december, 2020 kl: 19:56