Tävling

Ersättningsregler för tävlande i VCK

Uppdaterad 2022-06-15

Förutsättning för ersättning

För att erhålla ersättning krävs att den tävlande:

 • tävlar i senaste version av Västerås CKs godkända föreningströja eller i en godkänd mästartröja. På Svenska Cykelförbundets (SCF) hemsida visas godkända tröjor. Om tävlingsreglerna medger annan tävlingsdräkt kan även denna accepteras. Ungdomar tillåts tävla i klubbtröja med senaste design (samma utseende som godkända föreningströja).
 • ska ha betalt medlemskapet i VCK.
 • ska inneha en tävlingslicens för det gällande året (alternativt köpa en engångslicens vid tävlingstillfället).
 • Styrelsen avgör från år till år hur mycket som ska betalas ut i ersättning och är beroende av ekonomin i klubben. Utbetalning kommer dock inte bli mer än 3000 kr till vuxna (elit, senior och master) och 15 000 kr till ungdomar (ungdomar och juniorer).Behöver någon av de tävlande ungdomarna mer än 15 000kr, så får de ansöka hos styrelsen om ökad ersättning. Klädbidrag ges till ungdomar och juniorer som tävlar och inte för vuxna som tävlar.

 

Startavgift och tävlingsersättning

 • Ersättning utgår från första start i tävling, enligt SCFs tävlingskalender på swecyclingonline eller Svenska Triathlonförbundets tävlingskalender. Motionslopp ersätts inte. Ersättningen betalas ut i efterhand, mot den tävlandes redovisning, i slutet av året.
 • Klubben betalar anmälningsavgift upp till 650 kr per tävling för alla starter. Efteranmälningsavgift ersätts inte. Anmälningsavgiften ersätts i efterhand, som ovan, mot redovisning av kostnad och placering.
 • Klubben lämnar tävlingsersättning med 200 kr per start där den tävlande startat. Vid DNS ska den tävlande använda Startklar eller Startklar Plus.
 • Tävlande betalar ingen startavgift i våra egna tävlingar och får ingen ersättning för dessa. Västeråscykeln ingår inte i våra tävlingar utan där ska alla betala anmälningsavgift.
 • Resor till SM/NM/VM: klubben ersätter resekostnad med bil, ena riktningen,
 • Innefattar resan färja eller tåg så ersätts biljetten i 2a klass, tur och retur.
 • Innefattar resan flyg så ersätts billigaste ekonomibiljett, tur och retur.

Gäller för alla tävlande – ungdom, junior, elit/senior, master, inom Cykel och Triathlon – samma regler för alla.

 

Kläder

 • När ungdom och junior medverkat vid fyra tävlingar så lämnar klubben full ersättning för tröja + byxor, alternativt triathlondräkt, till ungdom och junior

 

Tävlingslicenser

 • Klubben betalar tävlingslicens för ungdom, junior och vuxna i efterhand. Licens för Cykel beställs via swecyclingonline och Triathlon på Svenska Triathlonförbundets hemsida.

 

Utbetalning

Ersättning betalas ut efter avslutad säsong. En sammanställning över era respektive tävlingar (använd Ersättning mall 2018 ) skickas till klubbens kassör (klicka på ordet kassör) senast den 30 november samma år. Tävlingar under december tas med i sammanställningen för nästkommande år.
Meddela också i mallen vilket bankkonto pengarna ska sättas in på.

Senast ändrad: 19 juni, 2022 kl: 21:32