Motion

Regler för deltagande i VCK:s motionscykling på landsväg

För dig som är ny i klubben eller vill friska upp dina kunskaper finns här tips och enkla regler för alla som deltar i våra LVG-motionspass. Allt med syftet att våra pass ska vara säkra och trivsamma.

Före turen

Titta på Facebook

Kolla VCK:s Facebookgrupp för att få information om planerade pass och bestäm dig för vilken grupp du vill åka med. Vi cyklar tisdag, torsdag, lördag och söndag. Passen läggs ut som evenemang senast kvällen innan respektive pass. Klicka gärna i om du kommer så att ledaren får en uppfattning om hur många det blir. Anmälan är inte bindande.

Välj rätt grupp

Om du är det minsta tveksam om din styrka så välj en långsammare grupp än du brukar. Hänger du inte med i gruppens tempo så ställer du till problem för gruppen och dig själv. När passet har börjat är det inte säkert att du kan byta grupp. I snabbgruppen kan det hända att du blir fråncyklad om du inte orkar med tempot. Om du väljer en långsammare grupp än vanligt, tänk då på att anpassa dig till övriga deltagare. Ingen gillar en hetsporre som drar sönder gruppen. Följ ledarens anvisningar!

Viktigt: Du som är ny på gruppcykling måste delta i minst ett intro/nybörjarpass innan du går vidare upp i fartgrupperna. Detta oavsett hur stark/snabb du är vid ensamcykling.

Obligatorisk utrustning

 • Utprovad, välpumpad och trafiksäker cykel lämplig för landsvägscykling.
 • Godkänd hjälm.
 • Reservslang, däckavtagare, pump och ev. verktyg.
 • ID-kort och ev. information om eventuella sjukdomar eller allergier.
 • ICE (namn och telefon till närmaste anhörig) placerat så det är lätt att hitta vid ev. olycka.

Samling

Kom i tid

Den utsatta tiden är den tid vi åker från startplatsen. Ca 5 minuter före avfärd börjar ledarna samla sina grupper för att ge information om passen. Viktigt att delta i denna information för att få veta hur ledaren har tänkt sig att lägga upp passet. Den som inte har deltagit vid informationen kan nekas att åka med gruppen.

Under passet

Ha cykeln i ordning

Cykeln måste du ha ställt in och provat ut i förväg. Lär dig använda alla växlar på cykeln. Försök hålla en hög kadens (80-100 varv/minut) så skonar du benen och orkar längre utan att få mjölksyra.

Avfärd

Vid avfärd cyklar vi i lugnt tempo ut ur stan. Detta är extra viktigt vid färd på cykelbanor. När vi kommer ut ur stan kan vi vid behov ta ett kortare stopp för att stämma av läget.

Vi åker tillsammans

Normalt åker vi på 2 led. Håll avstånd så att du hinner reagera om någon bromsar eller ändrar kurs. Ge akt på tecken och uppmaningar. Repetera så att alla hör. Ledaren räknar deltagarna vid start och efter raster men håll dig för säkerhets skull noga till gruppen efter raster eller när vi passerar eller hälsar på en annan grupp.

Ledarens uppgift

Ledaren har frivilligt tagit på sig uppgiften att leda passet på ett säkert och trivsamt sätt på basis av sin erfarenhet. Ledaren bestämmer vägval, hastighet, kortare stopp och var och när vi fikar. Före eller under passet kan väder och andra omständigheter göra att ledaren väljer att ändra det som angavs i evenemanget, eller att ställa in eller avbryta. Av säkerhetsskäl kan ledaren ge order om hur cyklingen ska gå till. Ledaren kan också dela gruppen och utse hjälpledare om den bedöms vara för stor.

Din uppgift

Vi cyklar under enkla men organiserade former. Du måste acceptera ledarens upplägg, anvisningar och beslut, ha valt rätt grupp och vara förberedd med rätt utrustning. Den som inte följer ledarens anvisningar kan i sällsynta fall avvisas från gruppen. Du får gärna framföra dina åsikter till ledaren om du tycker det går för fort eller långsamt eller om du känner oro över något. Det är ok att avvika från turen, men då måste du först meddela ledaren. Ledaren leder turen på ett säkert sätt, men du har ansvar för din egen cykling. Allt deltagande sker på egen risk. Vi cyklar på landsvägar med allt vad det innebär av varierande underlag, trafik och oväntade situationer. Naturligtvis följer vi gällande trafikregler.

Efter passet

Passet avslutas på av ledaren förbestämd plats. Visa gärna ledaren din uppskattning om du är nöjd. Var inte heller rädd att framföra eventuella andra synpunkter. Ledaren lägger ut en kort resumé av passet på Facebook oftast redan samma dag.

Mer information

Tider och samling: http://vasterasck.se/motion/landsvag/tider-och-samling/

Grupper: http://vasterasck.se/motion/landsvag/grupper/

Cykla rätt: http://vasterasck.se/motion/landsvag/cykla-ratt/

Tips och goda råd: http://vasterasck.se/motion/landsvag/tips-och-goda-rad/

PDF för utskrift finns här: Regler LVG Motion.

 

Senast ändrad: 9 mars, 2018 kl: 12:23
RSS Svenska Cykelförbundet
 • SCF:s Integritetspolicy 24 maj, 2018
  Den 25 maj, börjar den gälla, GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning! Den ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL) och ställer hårdare krav på idrottsrörelsen gällande hur personuppgifter får behandlas inom en organisation. RF har gjort ett gediget arbete för att underlätta för alla som är verksamma inom idrotten. Information om detta har vi sammanställt på en ... […]
 • SCF styrelseledamot vidare till finalveckan på TV4:s Robinson 21 maj, 2018
  Nu är det hög tid att presentera Svenska Cykelförbundets nya styrelse, som har haft drygt två månader på sig att bli varm i kläderna sedan förbundsmötet gjorde sitt val inför 2018. Vi börjar med en högaktuell TV-profil – en av deltagarna i årets Robinson på TV4. I gårdagens avsnitt fick vi veta att hon ... […]
 • Prova-på-cyklar till barn- och ungdomsverksamhet 16 maj, 2018
  Nu finns det en fin möjlighet att få fler att testa på vår fantastiska idrott! Som en del av satsningen på nyrekrytering kan SCF nu erbjuda alla föreningar att hyra prova-på-cyklar till barn- och ungdomsverksamhet under tre års tid till en kostnad av 900 kronor per år inklusive en årlig service av cykeln. Det ... […]
 • Ansök om elitidrottsstipendium 2018-2019 18 april, 2018
  Nu är det hög tid att ansöka om RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium, som ska möjliggöra för den aktiva att kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut till 75 aktiva inom olika idrotter.  Mer information om Elitidrottsstipendiet. Ansök här:  RF och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2018-2019. Sista ansökningsdag är ... […]