Motion

Regler för deltagande i VCK:s motionscykling på landsväg

För dig som är ny i klubben eller vill friska upp dina kunskaper finns här tips och enkla regler för alla som deltar i våra LVG-motionspass. Allt med syftet att våra pass ska vara säkra och trivsamma.

Före turen

Titta på Facebook

Kolla VCK:s Facebookgrupp för att få information om planerade pass och bestäm dig för vilken grupp du vill åka med. Vi cyklar tisdag, torsdag, lördag och söndag. Passen läggs ut som evenemang senast kvällen innan respektive pass. Klicka gärna i om du kommer så att ledaren får en uppfattning om hur många det blir. Anmälan är inte bindande.

Välj rätt grupp

Om du är det minsta tveksam om din styrka så välj en långsammare grupp än du brukar. Hänger du inte med i gruppens tempo så ställer du till problem för gruppen och dig själv. När passet har börjat är det inte säkert att du kan byta grupp. I snabbgruppen kan det hända att du blir fråncyklad om du inte orkar med tempot. Om du väljer en långsammare grupp än vanligt, tänk då på att anpassa dig till övriga deltagare. Ingen gillar en hetsporre som drar sönder gruppen. Följ ledarens anvisningar!

Viktigt: Du som är ny på gruppcykling måste delta i minst ett intro/nybörjarpass innan du går vidare upp i fartgrupperna. Detta oavsett hur stark/snabb du är vid ensamcykling.

Obligatorisk utrustning

 • Utprovad, välpumpad och trafiksäker cykel lämplig för landsvägscykling.
 • Godkänd hjälm.
 • Reservslang, däckavtagare, pump och ev. verktyg.
 • ID-kort och ev. information om eventuella sjukdomar eller allergier.
 • ICE (namn och telefon till närmaste anhörig) placerat så det är lätt att hitta vid ev. olycka.

Samling

Kom i tid

Den utsatta tiden är den tid vi åker från startplatsen. Ca 5 minuter före avfärd börjar ledarna samla sina grupper för att ge information om passen. Viktigt att delta i denna information för att få veta hur ledaren har tänkt sig att lägga upp passet. Den som inte har deltagit vid informationen kan nekas att åka med gruppen.

Under passet

Ha cykeln i ordning

Cykeln måste du ha ställt in och provat ut i förväg. Lär dig använda alla växlar på cykeln. Försök hålla en hög kadens (80-100 varv/minut) så skonar du benen och orkar längre utan att få mjölksyra.

Avfärd

Vid avfärd cyklar vi i lugnt tempo ut ur stan. Detta är extra viktigt vid färd på cykelbanor. När vi kommer ut ur stan kan vi vid behov ta ett kortare stopp för att stämma av läget.

Vi åker tillsammans

Normalt åker vi på 2 led. Håll avstånd så att du hinner reagera om någon bromsar eller ändrar kurs. Ge akt på tecken och uppmaningar. Repetera så att alla hör. Ledaren räknar deltagarna vid start och efter raster men håll dig för säkerhets skull noga till gruppen efter raster eller när vi passerar eller hälsar på en annan grupp.

Ledarens uppgift

Ledaren har frivilligt tagit på sig uppgiften att leda passet på ett säkert och trivsamt sätt på basis av sin erfarenhet. Ledaren bestämmer vägval, hastighet, kortare stopp och var och när vi fikar. Före eller under passet kan väder och andra omständigheter göra att ledaren väljer att ändra det som angavs i evenemanget, eller att ställa in eller avbryta. Av säkerhetsskäl kan ledaren ge order om hur cyklingen ska gå till. Ledaren kan också dela gruppen och utse hjälpledare om den bedöms vara för stor.

Din uppgift

Vi cyklar under enkla men organiserade former. Du måste acceptera ledarens upplägg, anvisningar och beslut, ha valt rätt grupp och vara förberedd med rätt utrustning. Den som inte följer ledarens anvisningar kan i sällsynta fall avvisas från gruppen. Du får gärna framföra dina åsikter till ledaren om du tycker det går för fort eller långsamt eller om du känner oro över något. Det är ok att avvika från turen, men då måste du först meddela ledaren. Ledaren leder turen på ett säkert sätt, men du har ansvar för din egen cykling. Allt deltagande sker på egen risk. Vi cyklar på landsvägar med allt vad det innebär av varierande underlag, trafik och oväntade situationer. Naturligtvis följer vi gällande trafikregler.

Efter passet

Passet avslutas på av ledaren förbestämd plats. Visa gärna ledaren din uppskattning om du är nöjd. Var inte heller rädd att framföra eventuella andra synpunkter. Ledaren lägger ut en kort resumé av passet på Facebook oftast redan samma dag.

Mer information

Tider och samling: http://vasterasck.se/motion/landsvag/tider-och-samling/

Grupper: http://vasterasck.se/motion/landsvag/grupper/

Cykla rätt: http://vasterasck.se/motion/landsvag/cykla-ratt/

Tips och goda råd: http://vasterasck.se/motion/landsvag/tips-och-goda-rad/

PDF för utskrift finns här: Regler LVG Motion.

Senast ändrad: 15 mars, 2017 kl: 16:35
RSS Svenska Cykelförbundet
 • Samverkan för internationella arrangemang 9 november, 2017
  Idag presenterades ett nytt samverkansprojekt, ett samarbete som kan komma att resultera i att internationella cykelmästerskap hamnar i Falun. Svenska Cykelförbundet har tillsammans med föreningarna Falu CK, Borlänge CK och Velodrom CK samt Falu kommun och lokala cykelföretag arbetat för att möjliggöra internationella cykelmästerskap i regionen. Bland annat arbetas det med att hitta samverkansformer kring ... […]
 • 170 ungdomar på SCF utvecklings- och landslagsläger 31 oktober, 2017
  I helgen genomfördes den andra upplagan av SCF utvecklings- och landslagsläger. Lovande cyklister från hela Sverige i åldern 15-16 år fick möjlighet att träffa och träna med landslagscyklister och förbundskaptener från förbundets alla sju grenar. Utöver cyklisterna deltog även ledare som varit med på landslagsuppdrag under året, förbundsstyrelsen, kanslipersonal och några av förbundets sponsorer. ... […]
 • Idrottslyftet 2017 – dags att återrapportera 24 oktober, 2017
  881 000 kronor har nu fördelats ut till de föreningar som ansökt om Idrottslyftsmedel 2017, totalt kom 94 ansökningar in till SCF. Det är jättekul att ta del av de idéer och projekt som pågår ute hos landets cykelklubbar. Många föreningar har arrangerat prova-på-verksamhet, några har gått ihop för att driva rekryteringsprojekt i olika former ... […]
 • Vaccinera klubben – viktigt steg i antidopingarbetet 19 oktober, 2017
  SCF:s förbundskaptener deltog i veckan på RF:s antidopingkurs som hölls för ett 60-tal deltagare från olika idrotters specialförbund. Under dagen diskuterades bland annat nationell och internationell styrning av antidopingarbete, dopingkontrollverksamheten och samhällsproblem kopplat till doping. Inom cykelsporten har det skett en stor förändring de senaste åren, det är inte längre som under 90-talet då ... […]