Klubben
PUBLICERAT: 2014-12-30   Klubben Styrelsen

Valberedningen informerar inför årsmötet 2015

Valberedningen vill informera medlemmar i Västerås CK om att följande
styrelseposter är valbara för röstning på årsmötet 2015.

 

  • Ordförande (1 år), Bengt Johansson har meddelat att han gärna sitter kvar ett år till
  • Sekreterare (1 år), Magnus Ahlbäck har meddelat att han gärna sitter kvar ett år till
  • Ledamot 1 (2 år), Jan Stavås har meddelat att han gärna sitter kvar i ytterligare 2 år
  • Ledamot 2 (2 år), Maria Engelfeldt har meddelat att hon gärna sitter kvar i ytterligare 2 år
  • Suppleant 1 (1 år)
  • Suppleant 2 (1 år)
Vi ser gärna kvinnliga kandidater samt att, för att få en dynamisk och representativ styrelse är det bra med spridning ifrån VCKs olika discipliner (motion, tävling, ungdom, landsväg, mtb, etc).
Medlemmar är välkomna att kandidera, eller kandidera någon annan medlem.
Ärende: Valberedning, kandidat