Nyheter
PUBLICERAT: 2016-09-27   Nyheter

Utbildningar

Svenska Cykelförbundet erbjuder ett antal utbildningar riktade till tränare, ledare, föräldrar, och tävlingsarrangörer. Västerås CK står för anmälningsavgift och resekostnad för de medlemmar som vill delta. Motprestationen för medlemmen är att bidra till klubbens verksamhet med det man har lärt sig. För att få ersättning enligt ovan skall man anmäla intresse till kassören innan utbildningen. Reseersättning ges för rimliga kostnader, typ tåg andraklass, eller bil 18:50 kr/mil.

Planerade utbildningar, se SCF’s utbildningsmodul. Anmälan görs direkt i modulen.

 • Tränare, Steg 1 (sök på Svenska Cykelförbundet, Tränare):
  • 15-16 oktober, Örebro, sista anmälan 2 oktober
  • 22-23 oktober, Jönköping, sista anmälan 9 oktober
  • 5-6 november, Stockholm, sista anmälan 23 oktober.
 • Tävlingsledare, Steg 1 (sök på Svenska Cykelförbundet, Tävling/Licens):
  • 15-16 oktober, Örebro, sista anmälan 2 oktober
  • 22-23 oktober, Jönköping, sista anmälan 9 oktober
  • 5-6 november, Stockholm, sista anmälan 23 oktober.

 

Utbildningar som ges på förfrågan. Anmäl intresse till ordförande. Vid tillräckligt stort intresse kommer vi att ordna utbildning under hösten/vintern, antagligen tillsammans med andra klubbar i regionen.

 • Ungdomsledare
 • Fordonsförare, Nationell (för tävling). Inklusive service till tävlande under tävling.

 

Utöver detta så kommer också en kurs i resultathantering att ges inför säsongen 2017, men datum är inte fastlagt än.

Saknar ni någon utbildning? Hör i så fall av er till ordförande.