Nyheter
PUBLICERAT: 2015-10-29   Nyheter

Angående förslag till cykelförbud i stadsdelsskogar

Ingen har nog kunnat undgå den senaste veckans debatt på Facebook, VLT och andra medier kring ett eventuellt förbud mot cykling i stadsdelsskogar. VCK har tillsammans med Friluftsfrämjandet haft diskussioner sedan några år tillbaka med Kultur-, Idrotts- och Fritidsförvaltningen på Västerås Stad angående möjligheten att markera upp lämpliga MTB-spår kring Västerås som kan hjälpa alla nya cyklister, dra turister hit samt skydda känsliga naturområden genom att markera var det är lämpligt att cykla.

Kultur-, Idrotts- och Fritidsförvaltningen blev lika tagna på sängen som vi av Tekniska nämndens förslag. Nu har dom två pratat ihop sig och den 10 november kommer VCK tillsammans med Friluftsfrämjandet att träffa Västerås stad för att diskutera hur vi kan gå vidare med dom förslag som finns kring MTB-spår. Staden har inget intresse av (och ingen möjlighet) att förbjuda cykling, men vill ha kontroll på vilka uppmarkerade spår som finns.

Snarare kan det här leda till att Västerås kommer att göra som många andra städer i Sverige och markera upp tydliga MTB-spår med fina kartor på hemsidan vilket kan locka en massa nya cyklister och turister. Håll tummarna!

Tänk på
Precis som vi säger till ungdomarna när vi tränar (och det gäller alla oavsett ålder eller gren) är att man inte ska störa eller förstöra i naturen. Möter man någon saktar man ner, tar det lugnt och pratar vänligt med dom, oavsett om det är i skogen eller ute på vägen.

Magnus Ahlbäck
Sekreterare VCK och ungdomstränare MTB

 

Svar från Västerås Stad
Nedan är ett svar från Tekniska nämnden med en förklaring kring ärendet.

Hej!

Jag ska försöka klargöra lite i det här ärendet. Hoppas det ger svar på dina synpunkter.

Vad gäller cykling i naturen, vill vi gärna förtydliga, att det inte är fråga om något generellt förbud mot cykling i skogen – vi vill gärna att stadsdelsskogarna används, och att så många som möjligt har glädje av dem – förslaget till justering av de lokala ordningsföreskrifterna är egentligen bara en inskärpning av vad som redan gäller enligt allemansrätten (att man inte får skada naturen) och fornlämningslagen (att man inte får skada fornlämningar). Det finns fornlämningar på många håll i stadsdelsskogarna och exempel där fornlämningar har blivit skadade, gäller Badelundaåsen. Detta sker säkert inte medvetet, då fornlämningar inte alltid är så lätta att upptäcka för gemene man – just därför behövs det en reglering av cyklandet. Det händer även att man cyklar uppför Anundshög, vilket leder till skador på högen.

När det gäller att bevara naturvärden, så är slitage inte alltid ett problem – det kan t.o.m. i vissa fall vara någonting som stärker naturvärdena – i vissa fall är det dock inte alls bra. Exempelvis är en slinga uppmärkt med blå färg i Hamreskogen, som många cyklar på. Dragningen av den här slingan är inte representativ för hur folk brukar gå, och det medför därför slitage på vegetation som inte brukar slitas av fotgängare. Man cyklar bl.a. över tallrötter på tunt jordlager, och det är inte bra. Det är därför bra om man inte cyklar på samma ställe hela tiden, och det allra bästa vore förstås om det fanns fler cykelleder, som tas fram i samarbete mellan cykelintresserade, idrotts- och friluftslivsansvariga på kommunen, kulturminnesansvariga, samt naturvårdansvariga.

Olika former av terrängcykling blir allt populärare, och då är det förstås viktigt både att möta cyklisternas önskemål, och att minska riskerna för konflikter mellan cyklister, ryttare och fotgängare, så att alla kan samsas i skogen och att skogen mår bra.

Vi ser därför framför oss att allmän cykling i skogarna fortsätter. Däremot föreslår vi att uppmärkta cykelstigar inte ska göras av privatpersoner utan av kommunen. Ett samarbete finns där mellan Kultur idrott och fritidsförvaltningen, tekniska kontoret och Västerås cykelklubb. I det här arbetet ser vi framför oss att t ex friluftsfrämjandet, cykelrådet, friluftsrådet samt andra eventuella föreningar och aktörer bör deltaga. I det här samarbetet finns idag förslag på hur uppmärkning ska ske, hur vi gemensamt kan lyfta intresset och profileringen och förslag på spår.

Det här samarbetet kommer fortsätta med möten under året för att hitta möjligheter att skapa en skog för alla

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig direkt till mig så kan vi säkert lösa det.

Med vänlig hälsning

Lars Wiberg

Stadsträdgårdsmästare